Byrå

Advokat byrå «VORONCOVS»  ble etablert i 2011 med spesialisering i forretningsjus. Med utviding av byrå begynte vi å gi juridisk bistand også innen administrative saker, spesielt i skattetvister, bygging og innkjøpsprosesser. Byrås advokater forsikrer beskyttelse til personer i straffesaker, samtidig gir juridisk rådgivning og representerer ofres interesser i straffesaker også.

Hver dag gir vi konsultasjoner og løser alle spørsmål som er relaterte til støtte av næringsvirksomhet for latviske og utenlandske kunder. Våre kunder er både forretningsselskaper fra Baltikum, Skandinavia, Italia, Russland, Hviterussland, Ukraina, Usbekistan og Kasakhstan også mange latviske forretningsmenn og privatpersoner. Byrå har i lang tid samarbeidet med Den danske ambassaden i Latvia og er også gull medlem av Det danske handelskammeret i Latvia.

Vi forstår at juridisk bistand i støtte av kommersielle aktiviteter ogbeskyttelse innen finans og økonomisk kriminalitet er veldig nært knyttet med skatt og regnskaps spørsmål. Derfor samarbeider vi stadig med høyt kvalifiserte regnskapsførere og sertifiserte revisorer.

Et stort team av advokater og jurister løser store mengder av saker i løpet av kort tid. Byrås mål er å gi  effektivt juridisk bistand,samtidig innser vi at tid som blir brukt må tilsvare kundens interesser.